Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Skolens fysiske opbygning:
Skolen råder over 4 bygninger, som ligger i umidelbar nærhed af hinanden.
 
1) Hovedbygningen:
Kælder: Depotrum
Stueetagen: Kontor, bibliotek, lærerværelse og mødelokaler
1. sal: 4. - 6. klasse, toiletter og to grupperum
2. sal: 7. - 9. klasse, toiletter, grupperum og fysiklokale
 
2) Pavillon:
Sløjd, billedkunst og håndværk/design
 
3) Lembckesvej 4:
Stueetagen: SFO og gymnastiksal
1. sal: Café, mødelokale, SFO, musik og sundhedspleje
 
4) Indskolingsafdeling
0. - 3. klasse og madkundskabslokale
 
 
 
 

Elevernes skolemøbler

Beskrivelse af elevernes skolemøbler og de ergonomiske forhold: I sommeren 2017 fik alle elever nye stole som kan indstilles i højden og hvor eleverne kan bevæge sig på. Mindst én gang årligt tilpasses skoleborderne til eleverne, således at møblerne passer dem.

 
 
 
 

Skolevejens trafiksikkerhed

Mål:

- At samarbejde med forældre om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken

- At gøre børnenes vej til og fra skole så sikker som muligt

- At alle voksne viser hensyn og hjælper med en god trafiksikkerhed omkring skolen

- At alle børn og voksne følger skolens retningslinjer af hensyn til trafiksikkerheden

 

Når man går i skole, gør man således:

Hvis man går i skole, benytter man naturligvis fortov og fodgængerovergange. Det betyder også, at man kun passerer Louisevej, hvor der er fodgængerovergange.

 

Når man cykler til skole, går man således:

Hvis man kommer ned ad Louisevej, eller cykler forbi seminariet, trækker/cykler man stille igennem skolegården og parkerer cyklen i cykelskuret.

Hvis man kommer op ad Louisevej, orienterer man sig grundigt, inden man passerer vejen. Herefter trækker cykler man stille igennem skolegården og parkerer cyklen i cykelskuret.

 

Hvis man kører med bus til skole, gør man således:

Hvis man går i 0. eller 1. klasse og er tilmeldt følgeordningen, venter man i "glashuset" på busstationen og følges med følgeordningen op til skolen. - Hvis følgeordningen af den ene eller anden grund ikke dukker op, går man ind på billetkontoret og får dem, til at ringe til skolen, som så henter eleverne på busstationen.

Hvis man går alene op til skolen, benytter man naturligvis fortov og fodgængerovergange.

 

Hvis man bliver kørt i bil til skole, skal afsætningen foregå således:

Hvis man bliver kørt i bil, er det bedst at blive sat af ved skolens nordlige indgang. Hvis man bliver sat af ved Louisevej, er det vigtigt, at forældre sørger for, at eleverne kommer sikkert over vejen.

 

Undervisning:

Der undervises i trafik på alle klassetrin, hvor materialer fra Rådet for sikker trafik anvendes i både teoretisk og praktisk form.

- i 0. klasse afholdes gå prøven

- i 6. klasse er der en cyklistprøve, som består af såvel en teoretisk del som en praktisk del, hvor eleverne får mulighed for at få vurderet deres adfærd i trafikken.

Vi opfordrer forældre til at tage aktiv del i elevernes trafikuddannelse, ved at vise og tale om, hvordan forskellige situationer i trafikken takles.

 

Cykelture i skoletiden:

I forbindelse med undervisningen indgår af og til cykelture. På disse ture i skoletiden skal eleverne og lærere bære cykelhjelm.

I øvrigt opfordrer skolen til, at alle forældre sørger for, at deres børn bruger cykelhjelm, når de cykler til og fra skole.

 

Kørsel i skolegården:

Af hensyn til børnene må der ikke køres i skolegården mellem 6.30 og 16.30. Vare- og taxakørsel er undtaget, når det foretages med forsigtighed.