Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal pr. 01-07-2016: 207
 • Samlet elevtal pr. 22-05-2015: 208
 • Samlet elevtal pr. 16-07-2014: 209
 • Samlet elevtal pr. 07-02-2014: 199
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2013: 194
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2012: 194
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2011: 176   

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe (pr. 01-07-16):
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 20,33 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,75 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 20 elever pr. klasse

 
 
 

Karaktergennemsnit

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: 1:5
 
1 computer pr. 5 elever
 

Antal lærere

 Opgørelse over antallet af lærere:
 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-06-2016: 17
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret: 17
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger pr. 01-06-2016: 14,57

  Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her: Skolens personale