Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Haderslev Kristne Friskole er en privat friskole. Den blev oprettet i 1976 af en kreds af forældre med tilknytning til Luthersk Mission som en alternativ skole med et formål, der bygger på det kristne grundlag. Det betyder, at der på skolen gives en grundig og bibeltro kristendomsundervisning og at den øvrige undervisning gives ud fra et kristent menneske- og livssyn. Et kristent menneskesyn betyder gode værdier som næstekærlighed, hensyntagen, solidaritet, ligeværdighed og meget mere.

 • Alle mennesker er ligeværdige. Børn såvel som voksne har krav på at blive respekteret og pligt til at respektere andre mennesker.
 • Børn og voksne udvikler og vedligeholder et sundt selvværd og en sikker identitet ved at indgå i sunde relationer til Gud, andre mennesker samt naturen og kulturen.
 • Børn og voksnes dybeste behov er frelsen i Jesus Kristus.
 • Barnet skal gives en anledning til at udvikle sig i forhold til egen modenhed og muligheder. Derfor skal voksne møde børn med en passende blanding af autoritet og frihed, modspil og medspil.
 • Børn er hele mennesker. Derfor skal både barnets krop, tanker, følelser, vilje og ånd stimuleres.

Skolen lægger derfor vægt på

 • at opbygge trygge rammer
 • at vise omsorg og omtanke
 • at give solid undervisning
 • at have øje for det hele menneske
 • at tage udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer
 • at have synlige, nærværende og lyttende voksne

Klassestørrelsen er normalt på 22 elever.

Skolen er åben for alle børn, hvis forældre er indforstået med skolens formål og grundlag.