Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nyt fra kontoret

Fripladstilskud

Til forældre med børn på Haderslev Kristne Friskole.
 
Så nærmer vi os igen afslutningen på et skoleår og dermed også begyndelsen på et nyt. Her kommer lidt oplysninger om skolepenge pr. 1. august 2018 og om muligheden for at søge fripladstilskud.
 

Skolepenge pr. 1. 8. 2018:

Skolepengene udgør pr. 1. august 2018 kr.1.220 pr. måned for ét barn. Har man mere end et barn på skolen, ydes der søskenderabat, så der betales kr. 685 for andet barn, og 0 kr. for 3. barn, dvs. ialt max. kr. 1.905 pr. måned pr. familie. Skolepengene for et skoleår er fordelt over 12 rater, dvs. at der også betales i juli måned.
Vedr. SFO, så fremgår priserne af tilmeldingsskemaet, som udsendes primo april 2018.
Betalingen vil blive opkrævet månedsvis forud via betalingsservice / girokort.
 

Fripladstilskud pr. 1. 8. 2018:

Der er mulighed for at søge tilskud til skolepenge- og SFO-betalingen hos Fordelingssekretariatet, som administrerer en fripladsbevilling på finansloven. 
Ansøgningskema, som findes på intra, kan udskrives, udfyldes og afleveres på skolens kontor.
For at kunne komme i betragtning skal forældrenes samlede indtægtsgrundlag være under 342.251 kr. Hvis man har to hjemmeboende børn, er loftet 356.148 kr. og ved tre eller flere skal den samlede personlige indtægt være under 370.050 kr. for at komme i betragtning.
 
Forældrenes indkomstoplysninger mv. indhenter Fordelingssekretariatet i Det Centrale Personregister og hos Skat. Forældrene skal derfor ikke selv afgive indkomstoplysninger på ansøgningsskemaet, men kun oplyse navn, adresse og cpr-nummer samt med deres underskrift give samtykke til, at Fordelingssekretariatet må indhente de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger.
 
Ansøgningsskemaet afleveres snarest og senest 30. august til skolen
Herefter er der ikke mulighed for at søge fripladstilskud i skoleåret 2018-19.
 
Først omkring 20. december 2018 får skolen besked fra Fordelingssekretariatet om bevillingerne. Det bevilligede beløb vil blive modregnet i skolepenge- /SFO-betalingen.
 
 
NB. 
Er der familier, som er økonomisk afhængig af allerede nu at kende den forventede fripladsbevilling, så er man velkommen til – sammen med ansøgningen - at aflevere sin årsopgørelse for 2017på skolens kontor, plus oplyse om hvor mange hjemmeboende børnman har under 18 år. Kontoret vil så ud fra fordelingsnøglen beregne et forventet tilskud, som reguleres endeligt, når der omkring nytår kommer besked fra Fordelingssekretariatet.
 
Med venlig hilsen
 
Mirjam Fibiger og Krista Schmidt
                     

06-04-2018 MF