UMV 2012 på HKF ? indsats (tallene referer til vurderingen)

 

1. + 3.Ved næste undersøgelse at give mulighed for i timerne at udfylde UMV, så vi får flere besvarelser retur.

 

4. + 5. Happening ved morgensamling fredag d. 27. okt. for at få flere til at rydde op efter sig selv. Eks.vis at samle papir op, hvis man taber noget. Ligeledes indkøbes der køkkenrulle til alle klasser, så man kan samle madrester op, hvis man har tabt noget.

 

6. Klasselærer tager en snak med eleverne om hvilke aktiviteter de kan have lyst til i frikvartererne, og så indkøber vi evt. spil efter elevernes ønsker til klassen.

 

7. Vi opgraderer ikke med flere gårdvagter, men klasselærer informerer om nuværende ordning, så eleverne ved hvor de evt. skal lede efter en gårdvagt henne, hvis man ikke lige kan se en.

 

8. Den nærmere analyse giver ikke anledning til, at der gøres noget specifikt vedr. dette.