Elevråd


 
 
Skolen ønsker, at eleverne i praksis lærer noget om demokrati. Dette gøres bl.a. igennem elevrådet.
 
 
Valg til elevråd
Eleverne i 4. - 9. klasse vælger i begyndelsen af hvert skoleår hver to medlemmer til elevrådet. Klasselæreren hjælper med, at valget bliver foretaget.
Lærerrådet vælger en kontaktlærer, som deltager i alle elevrådets møder.
 
 
Opgaver for elevrådet
- Aktivitetsmuligheder i frikvarterer
- Regler for fordeling af boldbaner
- Høringspart i forskellige anliggender vedr. skolens hverdag
- Arrangere fastelavnsfesten
- Sætte rammer for juleudsmykning i klasserne
 
 
 
 
 
 
Seneste revision: 9. marts 2013 (FS)