Den elektroniske kommunikation på HKF


 
 
 
På Haderslev Kristne Friskole anvender vi SkoleIntra. SkoleIntra er udviklet til brug i skoleverdenen.
Elektronisk kommunikation er et supplement og kan og må aldrig erstatte det personlige møde.
 
 
Skoleporten
www.haderslevkristnefriskole.dk er skolens hjemmeside. Siden redigeres af skolens ledelse/kontoret. Her findes oplysninger og nyhedsinformationer af mere generel karakter. Man kan fx finde skolens kalender.
Nærmere oplysninger om klasserne, skolebestyrelsen, mv. kommer man videre til fra skoleporten.
 
 
ForældreIntra
ForældreIntra er den elektroniske kommunikation, der anvendes som redskab og videndeling i samarbejdet mellem skolenhjemmet og skoleneleven. Der kommunikeres kun om faktuelle, administrative og praktiske oplysninger.
 
 
ElevIntra
ElevIntra er et kommunikationssystem, der specifikt bruges mellem elev og lærer og mellem elev og elev.
Den enkelte lærer definerer over for og i samarbejde med den enkelte klasse, hvilke former for og hvilket indhold af henvendelser, det accepteres at modtage fra eleverne.
Elevintra kan benyttes til aflevering af skriftlige opgaver og til at søge oplysninger om fx lektier.
 
 
PersonaleIntra
LærerIntra er et internt kommunikationsværktøj, der bruges på skolen til kommunikation medarbejderne imellem.
Hver medarbejder læser elektronisk post og holder sig ajour med nyheder på personaleintra gerne mindst én gang i døgnet.
Personaleintra er et lukket system og kan derfor benyttes til at sende personfølsomme oplysninger.
 
 
Elektronisk post
Elektronisk post, som sendes til skolens administration og ledelse, vil blive besvaret inden for 24 timer på skoledage. Elektronisk post kan ikke forventes åbnet i perioder, hvor der er ferie.
Beskeder sendt via Intra til en medarbejder, vil på arbejdsdage blive besvaret inden for 24 timer, enten pr. besked, telefonisk eller ved personlig kontakt.
Der er en forventning om, at elektronisk post, som sendes til forældre, besvares eller åbnes inden for 3 dage.
 
 
"Færdselsregler"
1. rimaprincippet går ud på, at hvis der er spørgsmål/kommentarer, der er konfliktfyldte, går man til rette vedkommende. Hvis ikke det er muligt, ringer man. Mailen er sidste udvej. Det skrevne ord kan virke mindre nuanceret/hårdt end talesprog, bl.a. på grund af manglende mulighed for at lytte til toneleje og kropssprog.
2. Man anvender ikke skoleintra til at kommunikere med hinanden om klassens lærere.
3. Stil spørgsmålet, inden man skriver: Hvad vil denne besked gøre ved modtageren? Vil den være med til at lukke i eller åbne op for yderligere kommunikation mellem parterne?