Undervisningsmilj_vurdering 2014 
Undersøgelse af undervisningsmiljøet aug/sep. 2014 blandt skolens elever
Lavet af MF
 
1 Hvilken klasse g_r du i?  
  0. - 3. klasse 0
  4. - 6. klasse 20
  7. - 9. klasse 24
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
 
2 Er du dreng/pige?  
  Dreng 15
  Pige 29
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
 
3 Der er god plads i lokalerne  
  Meget enig 5
  Enig 25
  Hverken enig eller uenig 13
  Uenig 1
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
4 Der er god plads i skoleg_rden  
  Meget enig 14
  Enig 20
  Hverken enig eller uenig 7
  Uenig 3
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
5 Det ser ordentlig ud i lokalerne  
  Meget enig 4
  Enig 21
  Hverken enig eller uenig 12
  Uenig 7
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
6 Det ser p_nt ud p_ gange og trapper  
  Meget enig 4
  Enig 18
  Hverken enig eller uenig 12
  Uenig 10
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
7 Det ser p_nt ud i skoleg_rden  
  Meget enig 11
  Enig 19
  Hverken enig eller uenig 10
  Uenig 4
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
8 Det ser p_nt ud p_ toiletterne  
  Meget enig 2
  Enig 12
  Hverken enig eller uenig 16
  Uenig 11
  Meget uenig 3
    0
    0
    0
    0
    0
 
9 Der er godt med lys p_ skolen  
  Meget enig 8
  Enig 25
  Hverken enig eller uenig 9
  Uenig 1
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
10 Jeg synes ikke der er meget larm p_ skolen  
  Meget enig 1
  Enig 12
  Hverken enig eller uenig 16
  Uenig 9
  Meget uenig 6
    0
    0
    0
    0
    0
 
11 Det er nemt at finde en voksen i frikvartererne  
  Meget enig 6
  Enig 18
  Hverken enig eller uenig 15
  Uenig 4
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
12 Der er hyggelige steder at lege i frikvartererne  
  Meget enig 14
  Enig 19
  Hverken enig eller uenig 9
  Uenig 2
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
13 Der er hyggelige steder at spise i frikvartererne  
  Meget enig 8
  Enig 20
  Hverken enig eller uenig 15
  Uenig 1
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
14 Jeg har det godt med mine klassekammerater  
  Meget enig 26
  Enig 16
  Hverken enig eller uenig 2
  Uenig 0
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
15 Jeg har det godt med de andre elever p_ skolen  
  Meget enig 11
  Enig 25
  Hverken enig eller uenig 8
  Uenig 0
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
16 Jeg kan lide at g_ i skole  
  Meget enig 17
  Enig 23
  Hverken enig eller uenig 4
  Uenig 0
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
17 Jeg kan f_ hj_lp af mine kammerater  
  Meget enig 18
  Enig 22
  Hverken enig eller uenig 4
  Uenig 0
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
18 Jeg hj_lper mine kammerater  
  Meget enig 21
  Enig 23
  Hverken enig eller uenig 0
  Uenig 0
  Meget uenig 0
    0
    0
    0
    0
    0
 
19 Er du inden for det sidste _r blevet moppet eller drillet  
  Meget 2
  Lidt - mest for sjov 11
  N_sten ikke 4
  Slet ikke 27
    0
    0
    0
    0
    0
    0
 
20 Har du tit lyst til at tage en "pj_kkedag"  
  Rigtig meget 1
  Meget 1
  Middel 6
  Ikke meget 19
  Slet ikke 17
    0
    0
    0
    0
    0
 
21 Bliver du holdt udenfor  
  Rigtig meget 0
  Meget 1
  Middel 1
  Ikke meget 18
  Slet ikke 24
    0
    0
    0
    0
    0
 
22 Holder du selv nogen udenfor  
  Rigtig meget 0
  Meget 0
  Middel 0
  Ikke meget 13
  Slet ikke 31
    0
    0
    0
    0
    0
 
23 Andet du har lyst til at fort_lle os?