Affald


 
 
Sortering
På skolen laver vi kildesortering af affald i det omfang, det er muligt.
 
Pap/papir
I hver klasselokale er der en kasse til pap/papir, som hver fredag tømmes i pap/papir containeren.
På lærerværelset står der ligeledes en kasse til pap/papir, som rengøringspersonalet tømmer i pap/papir containeren.
 
Miljøfarligt affald
Miljøfarligt affald (batterier, pærer m.v.) afleveres i kælder hos pedel, som sørger for, at det bliver bortskaffet forsvarligt.
 
Restaffald
I alle lokaler er der en skraldespand til restaffald.